Pensii Private
 Despre noi  Contact       


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Tendinte 
 Intrebari frecvente 
 Termeni 
 Ghid de pensii private 

Intrebari frecvente

Inapoi

Se poate trece de la un fond de pensii la altul? In ce conditii?


Da, transferul intre fondurile de pensii este permis. Atat in cazul fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II), cat si in cel al fondurilor de pensii facultative (Pilon III) transferul este permis, fara penalizari, dupa parcurgerea unei perioade de minimum 2 ani de la data aderarii la fondul de pensii initial. Daca participantul doreste sa se transfere la alt fond de pensii mai devreme de aceasta data, operatiunea este posibila cu conditia platii, catre fondul initial, a unei de taxe de transfer in valoare maxima de 5% din valoarea activelor nete personale detinute in acel fond. In situatia in care un participant doreste sa se transfere la un alt fond de pensii facultative gestionat de acelasi administrator, acesta nu datoreaza administratorului penalitati de transfer.

Procedura de transfer pentru fonduri de pensii administrate privat (Pilon II) potrivit Normei 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat):

 • participantul care doreste sa se transfere la un alt fond de pensii va semna, mai intai, un act de aderare la noul fond de pensii
 • participantul va completeza si va transmite administratorului fondului de pensii de la care doreste sa se transfere o cerere de transfer care va fi insotita de copia noului act individual de aderare si de copia actului de identitate, cu semnatura olografa a titularului, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere
 • participantii pot depune cereri de transfer catre un alt fond de pensii private pe tot parcursul anului. Aceste cereri vor fi procesate de catre CNPAS trimestrial, in cursul lunilor februarie, mai, august si noiembrie ale fiecarui an, incepand cu luna august 2008. Totusi, trebuie retinut faptul ca, in perioada cuprinsa intre doua procesari consecutive, participantul poate semna un singur act individual de aderare si, respectiv, transmite doar cererea de transfer aferenta acestuia catre administratorul fondului de la care doreste sa se transfere.
 • In cazul in care, documentele mentionate mai sus sunt completate corect si complet, CNPAS va proceda la validarea noului act de aderare, acesta fiind momentul la care se dobandeste calitatea de participant la fondul de pensii administrat privat catre care s-a solicitat transferul.
 • In data de 10 a fiecarei luni de procesare, CNPAS va comunica rezultatul procedurii de validare catre administratorul fondului de la care s-a solicitat transferul, catre administratorul noului fond si catre CSSPP.
 • Administratorul fondului de pensii administrat privat la care s-a solicitat transferul este obligat sa comunice participantului care a solicitat transferul rezultatul procedurii de validare, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii comunicarii CNPAS.
 • Administratorul fondului de la care se solicita transferul vireaza disponibilitatile banesti doar pentru participantii al caror nou act de aderare a fost validat.
 • Disponibilitatile banesti transferate reprezinta contravaloarea activului personal net al participantului si nu poate fi mai mica decat suma contributiilor, virate in numele acestuia de la momentul dobandirii calitatii de participant la un fond pentru prima data, diminuata cu comisioanele legale si penalitatile de transfer, dupa caz.
 • Comisioanele bancare aferente transferului de disponibilitati ale participantului vor fi suportate de catre administratorul fondului de pensii administrat privat de la care s-a solicitat transferul.
 • In termen de 5 zile calendaristice de la data efectuarii transferului, administratorul noului fond de pensii va transmite participantului, pe suport de hartie, un raport privind situatia activului sau personal transferat.
 • De asemenea, in acelasi termen de 5 zile calendaristice de la data efectuarii transferului administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul trebuie sa transmita participantului, pe suport de hartie, urmatoarele informatii: situatia activului personal - istoricul operatiunilor efectuate pentru participant pana la data transferului; numarul unitatilor de fond la data transferului; valoarea unitatii de fond la data transferului; valoarea penalitatii de transfer, dupa caz, valoarea activului personal transferat; valoarea provizionului tehnic transferat, dupa caz.
 • In cazul in care transferul la un alt administrator se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, participantul va plati o penalitate de transfer. Aceasta este prevazuta in prospectul schemei fondului de pensii de la care se solicita transferul si nu poate fi mai mare 5% din activul personal net al participantului. Penalitatea de transfer va fi retinuta de catre administratorul fondului de la care s-a solicitat transferul.
 • NU vor plati penalitati de transfer participantii care:
  • au solicitat transferul ca urmare a modificarii prospectului schemei de pensii, daca solicitarea este facuta in termen de 4 luni de la autorizarea modificarii prospectului
  • au fost angajati in misiuni peste hotare ordonate de statul roman si care, au facut obiectul repartizarii aleatorii ca urmare a imposibilitatii de a adera la un fond de pensii administrate privat in termenul prevazut de lege si de normele Comisiei. Dovada o reprezinta adeverinta eliberata in acest scop de catre angajator.
  • se incadreaza in situatia prevazuta la art. 33 din Norma nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, persoanele care au facut obiectul procedurii de repartizare aleatorie, desi au semnat un singur act individual de aderare in perioada de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat, respectiv 17 septembrie 2007 - 17 ianuarie 2008 pot depune la CSSPP o sesizare scrisa insotita de copia actului individual de aderare semnat si de o copie a actului de identitate, in termen de 6 luni de la data repartizarii aleatorii. In cazul in care, Comisia constata legalitatea sesizarii participantului, acesta impreuna cu activul sau personal sunt transferati la fondul de pensii la care participantul semnat actul individual de aderare, fara a se percepe penalitate de transfer

Procedura de transfer pentru fonduri de pensii administrate privat (Pilon III) potrivit Normei 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative:

 • participantul depune o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul;
 • participantul va dobandi calitatea de participant la noul fond de pensii facultative, indeplinind conditiile impuse de Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative;
 • in termen de maximum doua zile lucratoare de la data depunerii cererii de transfer, administratorul fondului de pensii facultative initial va pune la dispozitia participantului raportul privind situatia activului personal (numarul unitatilor de fond la data cererii de transfer, valoarea unitatii de fond la data cererii de transfer, valoarea deducerilor legale aplicate, valoarea activului personal ce urmeaza a fi transferat);
 • Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispozitia administratorului fondului anterior de pensii facultative, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data aderarii, o copie a actului individual de aderare cu anexa semnata de catre participant;
 • In termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare si a anexei, administratorul fondului anterior de pensii facultative are obligatia, conform Legii si prezentei norme, de a efectua transferul de lichiditati banesti catre administratorul noului fond de pensii facultative; transferul tuturor lichiditatilor banesti se considera a fi incheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat. Pentru intarzieri privind transferul de lichiditati banesti, administratorul noului fond de pensii facultative calculeaza penalitati de intarziere administratorului fondului anterior de pensii facultative, incepand cu a opta zi, calculata din momentul transmiterii copiei actului individual de aderare. Penalitatile de intarziere mentionate anterior se adauga la activul personal al participantului care a aderat la noul fond de pensii facultative prin transformarea acestora in unitati de fond fara deducerea altor comisioane.
 • In maximum 10 zile lucratoare de la data transferului de lichiditati banesti, participantul va primi un raport, pus la dispozitie de catre administratorul noului fond de pensii facultative, privind situatia activului sau personal.
In situatia in care un participant doreste sa se transfere la un alt fond de pensii facultative gestionat de acelasi administrator, acesta nu datoreaza administratorului penalitati de transfer.
Publicat pe 16.07.2008