Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Tendinte 
 Intrebari frecvente 
 Termeni 
 Ghid de pensii private 

Ghidul de pensii private

Inapoi

Profilul de risc al unui fond de pensii


Notiunea de risc financiar trebuie inteleasa in contextul pietei pensiilor private, plasamentele fondurilor de pensii neavand acelasi grad de libertate ca cele realizate de fondurile mutuale. Gradul de risc investional este, de la bun inceput, mult mai redus si strict controlat decat pe piata fondurilor mutuale, prevederile legale impunand limite stricte atat in ceea ce priveste ponderea maxima a fiecarui tip de plasament in totalul portofoliului, cat si ponderea emitentilor pe fiecare clasa de instrumente financiare admisa. In plus, in domeniul pensiilor private nu sunt admise plasamentele intr-o serie de instrumente care sunt considerate a avea volatilitate ridicata sau un grad redus de lichiditate (de exemplu, active care nu pot fi instrainate prin lege, active a caror evaluare este incerta, precum si in antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea, bunuri imobiliare, actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator etc.). Asadar, un fond de pensii cu grad de risc ridicat ar putea sa fie considerat, prin comparatie cu orice fond mutual de investitii, cu grad de risc mediu.


Cele trei categorii de risc investitional intalnite pe piata sunt:

  • risc scazut - caracterizeaza fondurile de pensii care isi orienteaza plasamentele financiare cu precadere catre instrumentele financiare cu venit fix (de exemplu, titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania sau emise de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European);
  • mediu - caracterizeaza fondurile de pensii care isi structureaza plasamentele financiare intr-un mix echilibrat de instrumente financiare cu venit fix, instrumente ale pietei monetare si valori mobiliare;
  • ridicat - caracterizeaza fondurile de pensii care acorda o pondere sporita, in structura plasamentelor, instrumentelor financiare cu venit variabil (de exemplu, actiuni tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, titluri de participare la fonduri inchise de investitii tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate etc.)

Care sunt, totusi, riscurile investitionale cu care se confrunta un fond de pensii si, implicit, participantii la fond? Investitiile Fondurilor de Pensii sunt supuse riscurilor legate de piata de capital, celor specifice unui emitent, precum si riscurilor legate de ratele dobanzii, celor aferente ratelor de schimb valutar si riscurilor de credit. Evident, gradul de expunere la aceste riscuri depinde, in cea mai mare masura, de structura portofoliului de plasamente financiare. Legislatia in domeniu prevede obligativitatea administratorilor de a declara in prospectul fondului de pensii gradul de risc asociat structurii de portofoliu pe care o au in vedere.

Riscul de piata: acesta este un risc general, care afecteaza orice tip de investitie. Variatia preturilor valorilor mobiliare este determinata in general de trendurile pietelor financiare si de situatia economica a emitentilor, care sunt ei insisi afectati de situatia generala a economiei globale si de conditiile economice si politice existente in tarile in care opereaza. Acest risc nu poate fi redus prin diversificare. In tari emergente ca Romania riscul de piata este relativ mare.

Riscul specific: este riscul legat de instrumentele unui anumit emitent. In paralel cu trendurile generale de pe pietele financiare, evenimentele care afecteaza specific un emitent pot afecta valoarea investitiilor. Diversificarea poate reduce riscul specific, dar nici chiar o selectie foarte prudentiala a investitiilor nu il poate elimina in totalitate.

Riscul de dobanda: este riscul potential de declin al valorii de piata a titlurilor si obligatiunilor cu venit fix din cauza cresterii ratelor de dobanda.

Riscul de credit: este posibilitatea ca pentru un titlu sau o obligatiune sa nu se plateasca dobanda sau principalul la termen, conform conditiilor contractuale. Riscul de credit depinde de calitatea activelor detinute. Reflectand un risc de credit mai mare, activele de calitate mai scazuta ofera randamente superioare activelor cu o calitate mai ridicata.

Riscul de schimb valutar: valoarea in lei a investitiilor poate fi afectata de ratele de schimb valutar pentru activele detinute in alte monede. Chiar daca valoarea activelor respective creste in moneda de baza, valoarea acestora exprimata in lei poate sa scada daca moneda respectiva se depreciaza in raport cu leul.

Administratorii abordeaza un stil de investitii compatibil cu obiectivele de risc ale fiecarui fond si aplica reguli de diversificare prudenta a portofoliului, in vederea evitarii dependentei excesive de un activ sau emitent. In plus, diversificarea fondului contribuie in general la o scadere a volatilitatii acestuia prin reducerea riscului specific. Confom Legii, Comisia verifica indeplinirea obligatiei Administratorului de investire prudentiala a activelor fondurilor.

In general, sistemele informatice de administrare a activelor utilizate de administratori controleaza limitele de expunere pe toate instrumentele, astfel incat apropierea de limitele interne, limitele din Prospectul schemei de pensii facultative si cele din Lege este monitorizata si semnalata.

Toate tranzactiile sunt verificate de cel putin doua persoane angajate ale Administratorului, astfel incat initierea tranzactiilor si aprobarea acestora constituie doua etape separate asupra carora decid persoane diferite. De asemenea, procedurile si controalele interne ale departamentelor de risc, investitii si financiar conduc la minimizarea riscului operational si a altor riscuri nefinanciare.


Publicat pe 05.09.2007