Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 5/2006 din 23.08.2006 privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 5/2006 din 23.08.2006 privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08.09.2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 98, 99 si ale art. 121 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f), j) si q) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza continutul materialelor publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, precum si procedura de avizare a acestora de catre Comisie.
Art. 2. - Materialele publicitare in legatura cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator pot fi difuzate doar dupa ce administratorul obtine avizul Comisiei.
Art. 3. - In intelesul prezentei norme, prin material publicitar se intelege orice informatie sau document (cum ar fi: pliant, brosura, scrisoare, comunicat etc.) transmis prin orice mijloace de comunicare (cum ar fi: radio, televiziune, telefon, fax, posta, posta electronica, internet etc.), care are ca scop atat atragerea de participanti avand impact asupra deciziei acestora de aderare la un fond de pensii facultative, cat si mentinerea calitatii de participant la un fond de pensii facultative.
Art. 4. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II
Continutul materialelor publicitare

Art. 5. - Informatiile continute intr-un material publicitar vor respecta urmatoarele principii:
a) informatiile cuprinse in materialele publicitare despre fondul de pensii facultative sau administrator vor fi clare, corecte si conforme cu cele cuprinse in prospectul schemei de pensii facultative;
b) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel incat sa nu induca in eroare participantii;
c) toate materialele publicitare vor fi difuzate in limba romana.
Art. 6. - (1) Materialul publicitar va contine cel putin urmatoarele informatii:
a) denumirea completa a fondului de pensii facultative si a administratorului;
b) adresa postala sau adresa de website ori numarul de telefon ale administratorului fondurilor de pensii;
c) denumirea depozitarului activelor financiare ale fondului de pensii facultative.
(2) Orice trimitere la performantele anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului va contine in mod obligatoriu urmatoarea declaratie: "Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare."
(3) Daca sunt publicate performante anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului, acestea vor fi aferente unei perioade de cel putin un an, la data publicarii. Pentru fondurile de pensii facultative autorizate de mai putin de un an, performantele publicate vor fi aferente unei perioade de cel putin un semestru/trimestru, dupa caz.
(4) Daca informatiile prevazute la alin. (3) sunt continute in materiale publicitare tiparite, precum si in cele difuzate prin intermediul televiziunii sau al internetului, se vor indica si sursele de provenienta ale acestora.
Art. 7. - (1) In materialul publicitar tiparit toate informatiile vor fi scrise astfel incat mesajul sa fie lizibil.
(2) In materialul publicitar difuzat prin mijloace audio toate informatiile vor fi prezentate cu aceeasi viteza si acelasi volum.
(3) Materialul publicitar difuzat prin intermediul televiziunii si al internetului va fi realizat in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2).
Art. 8. - In cuprinsul materialelor publicitare sunt interzise:
a) estimari sau prognoze privitoare la performantele viitoare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului;
b) comparatii intre diferite fonduri de pensii facultative sau intre diferiti administratori;
c) folosirea sintagmelor "rezultat garantat", "castig garantat" sau a oricaror alte formulari care pot crea aparenta de garantare a unui castig;
d) formularile de genul "cea mai mare societate de administrare a fondurilor de pensii", "cea mai buna schema facultativa de pensii", "cel mai performant fond" si/sau altele asemanatoare;
e) utilizarea declaratiilor participantilor anteriori, prezenti sau potentiali.

CAPITOLUL III
Procedura de avizare a materialelor publicitare


SECTIUNEA 1
Avizarea materialului publicitar

Art. 9. - Materialul publicitar va fi depus, spre avizare, la Comisie inainte de transmiterea acestuia spre prima difuzare.
Art. 10. - Administratorul va depune o cerere de avizare a materialului publicitar, al carei model este prevazut in anexa, la care va anexa materialele publicitare in forma in care intentioneaza sa le difuzeze.
Art. 11. - Eliberarea avizului pentru difuzarea materialului publicitar se face in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea la Comisie a materialului publicitar complet al solicitantului.
Art. 12. - Decizia de avizare se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptare.
Art. 13. - (1) Difuzarea oricarui material publicitar prevazut la art. 3, in legatura cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator, inainte ca fondul de pensii facultative si administratorul sa fie autorizati de catre Comisie, este interzisa.
(2) Difuzarea de materiale publicitare inainte de publicarea prospectelor schemelor de pensii facultative autorizate de catre Comisie este interzisa.


SECTIUNEA a 2-a
Respingerea avizarii materialului publicitar

Art. 14. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a materialelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 11, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari. Depunerea trebuie facuta in maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii avizarii materialului publicitar.
(2) In situatia in care materialele depuse sunt ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.
Art. 15. - (1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea avizului pentru difuzarea materialului publicitar.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
Art. 16. - O noua cerere de avizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a avizului initial.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 17. - (1) Comisia interzice orice forma de publicitate in toate cazurile in care constata ca informatiile difuzate nu sunt avizate de Comisie.
(2) Comisia interzice orice forma de publicitate in toate cazurile in care constata incalcarea prevederilor art. 13.
Art. 18. - Incalcarea dispozitiilor prezentei norme se sanctioneaza de Comisie conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 19. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.