Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 19/2006 pentru aprobarea modificarii Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 19/2006

pentru aprobarea modificarii Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 14/12/2006

Avand in vedere prevederile art. 33 lit. b) si ale art. 74 si 75 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

Articol unic. -Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. 1. Articolul 10 se abroga.

2. 2. Articolul 11 se abroga.

3. 3. Aliniatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Actul individual de aderare este completat de catre administrator pe baza datelor furnizate de participant.”

4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

„ Art. 14. -(1) Actul individual de aderare se semneaza in 3 exemplare si se distribuie astfel:

a) un exemplar va fi pastrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;

b) un exemplar va fi pastrat de catre administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;

c) un exemplar va fi pastrat de catre angajator, in cazul in care acesta constituie si vireaza lunar contributia la un fond de pensii facultative datorata de angajat.

(2) Participantul va inmana angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar al actului individual de aderare, in vederea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor care ii revin. ”

5. Se introduce si se completeaza anexa la Norma dupa cum urmeaza: click aici