Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 17/2006 pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 17/2006

pentru modificarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si

administrare in sistemul pensiilor facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 998 din 14/12/2006

Avand in vedere prevederile art. 27 si 28 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 17 si ale 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

Articol unic. - Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) 150.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;”

2. La articolului 7, litera e) va avea urmatorul cuprins:
„e) 50 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane fizice;”

3. La articolul 8, litera d) va avea urmatorul cuprins:
„d) agentul de marketing persoana fizica sau de administrator, respectiv agentul de marketing persoana juridica, pentru obtinerea avizului prevazut la art. 6 lit.e).”