Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 15/2006 pentru aprobarea modificarii Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 15/2006

pentru aprobarea modificarii Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 19/12/2006

Avand in vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative o entitate trebuie sa obtina: autorizatia de constituire ca societate de pensii, dupa caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 16 si 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, emite prezenta norma.

Art. 1 -Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, litera f) va avea urmatorul cuprins:

"f) participatiile mai mici de 1% sa nu reprezinte, cumulat, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;".

2. La articolul 16, litera e) a alineatului (1) se abroga.

3. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru fiecare dintre actionarii, persoane juridice, cu participatii mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 10% cumulat, se va prezenta numai documentatia prevazuta la alin. (1) lit. a)."

4. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Actionarii, persoane fizice, care detin mai putin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 33% cumulat, sunt exceptati de la cerinta prezentarii documentelor prevazute la alin. (2)."

5. Anexa nr. 6 la norma va avea urmatorul cuprins: click aici

6. Anexa nr. 7 la norma va avea urmatorul cuprins: click aici