Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma Nr. 30 din 9 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare


NORMA Nr. 30 din 9 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile art. 72 alin. (2) lit. k) si ale art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata,

in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1), ale art. 17 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

Articol unic

Norma nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 14 martie 2007, modificata si completata prin Norma nr. 23/2007, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 53/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 535 din 7 august 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 131 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) emiterea avizului de interpretare oficiala a reglementarilor in vigoare privind sistemul pensiilor administrate privat din Romania;"

2.La articolul 131 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) emiterea deciziei de retragere a autorizatiei/avizului la cererea administratorului, depozitarului, auditorului sau a agentului de marketing persoana juridica, dupa caz."

3.La articolul 131 alineatul (1), litera e) se abroga.

4.La articolul 131 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Pentru emiterea deciziei de retragere a avizului agentului de marketing persoana fizica Comisia nu percepe taxe."

5.La articolul 132, litera e) se abroga.

6.La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Neplata taxelor prevazute la art. 131 alin. (1) lit. a), b) si c) duce la respingerea cererilor de:

a) emitere a avizului de interpretare oficiala;

b) acordare de asistenta."

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 711 din data de 22 octombrie 2007