Pensii Private
 Despre noi  Contact       


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

 

CSSPP

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) este autoritatea administrativa autonoma de reglementare si supraveghere prudentiala a pietei pensiilor private. Aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, CSSPP a fost infiintata prin O.U.G nr.50 din 9 iunie 2005, aprobata prin Legea nr. 313 din 10 noiembrie 2005.

Misiunea CSSPP

 • Reglementarea, coordonarea, supravegherea si controlul activitatii sistemului de pensii private
 • Protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si informarea asupra acestuia

Conducerea

C.S.S.P.P. este condusa de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul detine functia de presedinte si altul de vicepresedinte, numiti de Parlament. Conducerea executiva a C.S.S.P.P. este asigurata de un director general numit de Consiliul Comisiei.

Componenta ConsiliuluiPresedinte Mircea OANCEA

Mircea OANCEACu o dubla formatie profesionala - absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti si al Academiei de Studii Economice Bucuresti -, si numeroase stagii de specializare in domeniul valorilor mobiliare, Mircea OANCEA detine, de asemenea, diploma de master in asigurari si este membru titular al Asociatiei Evaluatorilor din Romania. Pozitia de Director General Interimar, calitate in care a gestionat, in detaliu, procesul de constructie institutionala a CSSPP pana la confirmarea ca Presedinte a acesteia, a urmat unei cariere de 11 ani de activitate in domeniul investitiilor mobiliare, in cadrul FPP IV Muntenia si SAI Muntenia Invest SA.


Vicepresedinte Ion GIURESCU

Ion GIURESCUIon GIURESCU este una dintre personalitatile bine cunoscute care si-au legat numele de solutionarea problemelor de munca si securitate sociala din Romania atat in cariera administrativa, cat si in cea politica. Deputat in Parlamentul Romaniei in doua legislaturi, Secretar de Stat in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Presedinte al Casei Nationale de Pensii in legislatura 2001 - 2004, actualul Vicepresedinte al CSSPP aduce cu sine o bogata experienta in domeniu, grefata pe o personalitate pentru care diplomatia si perseverenta sunt coordonatele de baza.Membri

Doru Claudian FRUNZULICA

Doru Claudian FRUNZULICA este doctor in economie, membru al Consiliului Economic si Social al Romaniei, pe partea patronala. In Consiliul CSSPP, domnia sa reprezinta CES.

Vlad SOARE

Vlad SOARE este economist, cu o cariera indelungata in pozitii de top din mediul bancar si al pietei de capital, de asemenea, reprezentant CES in Consiliul CSSPP

Stefan PRIGOREANU

Stefan PRIGOREANU, economist, Director General al Millenium Insurance Broker, aduce in Consiliul CSSPP experienta unui deceniu de activitate in piata asigurarilor.


Atributii principale ale CSSPP

 • Acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;
 • Supravegherea prudentiala a sistemului de pensii private;
 • Controlul activitatii din sistemul de pensii private;
 • Controlul constituirii si virarii de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii;
 • Adoptarea de norme privind sistemul de pensii private, elaborarea si/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private;
 • Investitiile fondurilor de pensii;
 • Participantii la fonduri de pensii;
 • Lichidarea administratorilor fondurilor de pensii;
 • Provenienta capitalului varsat de fondatori;
 • Fondul de rezerva;
 • Activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii;
 • Calcule actuariale;
 • Procedura de efectuare a controlului, procedura interna de solutionare a sesizarilor si contestatiilor;
 • Verificarea organizarii, evidentei si administrarii separate a activelor si pasivelor fiecarui fond de pensii private de cele ale administratorului;
 • Verificarea existentei la fiecare administrator a unor proceduri administrative si contabile clare, precum si a unui mecanism corespunzator de control intern;
 • Intocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;
 • Desemnarea administratorului special in vederea protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
 • Informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private.


Legaturi functionale

C.S.S.P.P. colaboreaza cu alte institutii si autoritati din tara si din strainatate, in special cu autoritati de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din Romania, statele membre ale Uniunii Europene si cu Comisia Europeana.

Atributiile Consiliului CSSPP

 • adopta norme privind sistemul de pensii private elaborate de C.S.S.P.P;
 • adopta si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului pensiilor private si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu sistemul de pensii private;
 • aproba planul anual de activitate al C.S.S.P.P;
 • acorda, suspenda sau retrage avizele si autorizatiile fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;
 • decide in legatura cu supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private;
 • decide cu privire la controlul activitatii din sistemul de pensii private;
 • decide masurile, inclusiv de natura administrativa sau financiara impotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care prejudiciaza interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
 • desemneaza administratorul special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator catre un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, in vederea protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
 • decide aplicarea sanctiunilor prevazute de lege;
 • decide cu privire la informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private;
 • alte atributii stabilite prin lege, norme sau decizii ale Consiliului.

CONTACT

Adresa: Calea Serban Voda  nr. 90-92, sector 4, cod postal 040213, Bucuresti

Telefon: +40 21-3301035

Fax: +40 21-3301031

Email: csspp@csspp.ro

Web: www.csspp.ro