Pensii Private
 Despre noi  Contact       


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

 

Auditori

Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Comisiei si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.


Auditorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca auditor pe piata pensiilor intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.


Auditorul nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.

ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL

DELOITTE AUDIT SRL

KPMG AUDIT SRL

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL